Liên hệ

Liên hệ Ban tổ chức

Khoa Ngoại ngữ Đại học Duy Tân - Đà Nẵng

Địa chỉ : Tầng 2, Phòng 214 - K7/25  Quang Trung, Đà Nẵng
Điện thoại : 084-511.3.827 111(Ex.214)
Email : knn_dtu@yahoo.com.vn