Thể lệ cuộc thi

THỂ LỆ CUỘC THI

THỂ LỆ CUỘC THI

1. Đăng kí dự thi

1.1. Thành phần thí sinh

- Tất cả các học sinh Trung học phổ thông trên toàn quốc

- Ưu tiên cho các học sinh miền núi, hải đảo (có điểm thưởng khuyến khích)

1.2. Thông tin đăng ký

- Họ và tên thí sinh (bắt buộc)

- Ngày tháng năm sinh (bắt buộc)

- Nơi sinh (bắt buộc)

- Hộ khẩu thường trú (bắt buộc)

- Số Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ học sinh

- Trường Trung học phổ thông đang học (bắt buộc)

- Điện thoại liên lạc cố định (nếu có)

- Điện thoại di dộng

- Email (bắt buộc)

- Ảnh cá nhân (4 x 6)

2. Các vòng thi

2.1 Vòng thi 1

Thí sinh sau khi đăng ký đầy đủ thông tin sẽ nhận được một tài khoản do Ban tổ chức cuộc thi cấp bao gồm tên đăng nhập và mã đăng nhập. Tài khoản này có giá trị sử dụng trong suốt cuộc thi.

Thí sinh sẽ được nhận bài thi trắc nghiệm và làm bài ngay trên trang web sau khi nhập đúng tài khoản

Thời gian bài thi là 40 phút. Sau 40 phút bài thi sẽ được đóng và kết quả điểm số sẽ được hiển thí ngay khi thí sinh nhấn enter kết thúc hoặc khi hết 40 phút quy định

Nội dung bài thi gồm 2 phần : Ngữ pháp và Đọc hiểu

Mỗi bài thi gồm 50 câu trắc nghiệm. Điểm số mỗi câu là giống nhau : 1 điểm. Điểm tối đa thí sinh có thể đạt là 50 điểm

Thí sinh ở vùng núi, hải đảo (tính theo hộ khẩu thường trú) được cộng điểm thưởng là 2 điểm, vùng nông thôn là 1 điểm.

Thời gian thi vòng 1 là 30 ngày tính từ ngày bắt đầu cuộc thi

Kết thúc thời hạn thi, Ban tổ chức sẽ công bố kết quả thí sinh đạt điểm vào thi vòng 2 trên trang web cuộc thi và qua email thí sinh

2.2. Vòng thi 2

Thí sinh đạt điểm vào vòng 2 theo danh sách sẽ tiếp tục cuộc thi tại vòng 2

Vòng 2 thí sinh tham gia 2 bài thi gồm:  Bài thi trắc nghiệm và bài Essay. Bài Essay được viết theo chủ đề Ban tổ chức yêu cầu.

Bài thi trắc nghiệm vòng 2 giống vòng 1

Bài Essay thí sinh gởi sau khi viết xong

Ở vòng 2 việc gởi bài thi Essay không khống chế thời gian, nhưng phải trước thời gian kết thúc vòng 2

Thời gian thi vòng 2 kéo dài 15 ngày kể từ ngày bắt đầu thi vòng 2 theo Ban tổ chức quy định

Điểm bài Essay sẽ được gởi qua email thí sinh và công bố trên web cuộc thi

Kết thúc thời hạn thi, Ban tổ chức sẽ công bố kết quả thí sinh đạt điểm vào thi vòng chung kết trên trang web cuộc thi và qua email thí sinh

2.3. Vòng thi chung kết

Thí sinh đạt điểm vào vòng chung kết sẽ được nhận “Giấy mời” của Ban tổ chức cuộc thi (qua email và gởi thư đến địa chỉ liên lạc) đến tại Đại học Duy Tân tham dự vòng chung kết được tổ chức tại trường

 

3. Giải thưởng

01 giải nhất :                           4.000.000 đồng

01 giải nhì:                              3.000.000 đồng

01 giải ba:                               2.000.000 đồng

6 giải khuyến khích mỗi giải              500.000 đồng