Đăng ký tham gia Cuộc thi

Thông tin tài khoản

Tên tài khoản (*):
Mật khẩu (*):
Xác nhận mật khẩu (*):

Thông tin cá nhân

Họ và tên (*):
Ngày sinh (*):
Giới tính (*):
Nam Nữ
Nơi sinh (*):
Hộ khẩu thường trú (*):
Thuộc khu vực (*):
Học Trường THPT (*):
CMND/Thẻ học sinh:
Email (*):
Điện thoại:
Di động:
Ảnh đại diện:

Mã bảo vệ

Nhập mã bảo vệ :(*)
CAPTCHA

Ghi chú

- Gõ đúng mã ở hình bên vào ô mã bảo vệ (Nhập chữ in hoa).
- (*): Những trường bắt buộc nhập.
- "THPT": Trung học phổ thông, "CMND": Chứng minh nhân dân.
- Trình duyệt phải bật javascript.
- Bạn phải nhập chính xác các thông tin đăng ký để tiện việc liên hệ, xác minh sau này, xin cảm ơn!